Group Members

Group Leader: Prof. Boris I. Yakobson

Research Scientists/Associates

 • Evgeni Penev
 • Vasilii Artyukhov
 • Xiaolong Zou
 • Zhuhua Zhang
 • Alex Kutana

Graduate Students

 • Yuanyue Liu
 • Ksenia Bets
 • Ming Luo
 • Mingjie Liu
 • Fangbo Xu
 • Jianxin Lu
 • Ziang Zhang
 • Yang Yang

Undergraduate Students

 • Li Xiong